• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
Web Sitesi Üyelik Girişi
DERNEK ÜYELİK FORMU

DERNEK ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Mareşal Fevzi Çakmak 1.Sok. Kaya İş Merkezi K.3 No.16
Şirinevler-Bahçelievler/İST

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SKOPİ VE KONTRAST MADDE ENJEKSİYONU İLE İLGİLİ DUYURUMUZDUR.

SKOPİ VE KONTRAST MADDE KULLANIMI İLE İLGİLİ DUYURUMUZ.

Dernek Üyelerimizin Dikkatine,

Bildiğiniz üzere Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerlerinin Görev ve Yetkileri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 141’de belirtilmiş olup ilgili madde de ‘’Skopi ve Skopi ile ilişkili grafiler haricindeki tüm grafileri yapar’’. denilmektedir. Ayrıca 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik"in Ek-Tinde yer alan "Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümde

f) Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

g) Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar. şeklinde ifade edilmiştir.

Ancak Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu 22.10.2018 tarihinde 2018/4385 kararı ile bu iki maddenin İPTALİ’ne karar vermiştir. Kararı düzeltmek üzere dosyayı Danıştay 15. Daire’ye geri göndermiştir.  Danıştay 15. Daire henüz karar düzeltme yapmamıştır ancak hukuken idare İdari Davalar Genel Kurulu’nın kararını hemen uygulamalı ve ilgili işlemin durdurmasını sağlamalıdır.

SONUÇ

Sonuç olarak Skopi ve kontrast madde kullanımı radyoloji teknisyeni/teknikeri veya yeni adıyla Tıbbi Görüntüleme teknikerlerinin görev alanından çıkarılmıştır. Radyoloji Teknisyenleri bu görevleri veya bu görevle ilişkili işlemleri yapamaz. Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Ameliyathane de C kollu skopi, Girişimsel Anjiyografi, Koroner Anjiyografi ve Taşkırma (ESWL) gibi cihazlar skopi cihazları olarak kabul ediğinden dolayı Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme yapıncaya kadar bu görevleri kabul etmeme (red etme) hakkına sahiptir.

 AMİR DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

(Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/3 md.)
Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

KARARIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ PROSEDÜR

1)      Bu görevlerde çalıştırılmanız istenildiğinde mutlaka yazılı tebligat isteyiniz. Adınıza tebligat çıkarılmış olması sizi sorumluluktan kurtarmaz ancak bu tebligatta belirtilen göreve itiraz dilekçesi yazmanız ve dilekçede ‘’mahkeme kararına atıfta bulunarak sorumluluk kabul etmeyeceğimi ve doğacak hiçbir problemden dolayı sorumlu tutulamayacağımı bildiririm.’’ şeklinde ifade yazarsanız sorumluluktan büyük ölçüde kurtulmuş olursunuz. Ama yine de verilen görev kanuna aykırı olduğu için mutlak sorumsuzluk söz konusu değildir. Ayrıca dilekçeyi kayıttan geçirdikten sonra bir nüshasını saklayınız.

2)      İdare size tebliğ edilen yazıya yapmış olduğunuz itirazı değerlendirerek en geç 6 ay içerisinde cevap verir. Cevabın olumsuz olması halinde veya 60 günlük süre içerisinde cevap verilmemesi durumunda İdare mahkemesine dava açarak işlemin yürütmesini durdurabilirsiniz.

3)      Bu görevleri yapmanızda ısrar eden yöneticilerinizi ilgili Kanun, Yönetmelik ve Mahkeme Kararlarına aykırı işlem yapıldığında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

4)       Kanun, Yönetmelik ve Mahkeme Kararlarına aykırılık teşkil ettiğinde oluşacak herhangi bir problemde yetkisi olmadan işlem yapma suçu işlenmiş olur. Hastanın gördüğü zarar durumuna göre aşağıdaki cezai müeyyideler uygulanır.

Türk Ceza Kanunu açısından aşağıda belirtilen suçları oluşturmaktadır.

TCK m. 83 : Kasten Adam Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi,

TCK M. 85 : Taksirle Adam Öldürme,

TCK m. 88 : Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi

TCK m. 89 : Taksirle Yaralama

TCK m. 90 : İnsan Üzerinde Deney

 

TÜMRAD-DER  Derneği olarak söz konusu iki görev veya işlemle ilgili üyelerimiz malpraktis yasası kapsamında olmadığından ve meslektaşlarımızı koruyacak bir sigorta söz konusu olmadığından herhangi bir olumsuzluk durumunda yüklü meblalarda tazminatlar ile karşılaşmamak için  gerekli yasal düzenlemeler yapılarak yetki verilinceye kadar bu görevleri RED ETMENİZİ ÖNERİYORUZ.  Bu konuda derneğimiz sizlere gerekli hukuki desteği sağlayacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

TÜMRAD-DER YÖNETİM KURULU


MAHKEME KARARINI  TIKLAYINIZ
HASTANEYE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ TIKLAYINIZ

RADTEK2019 KONGRE WEB SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


  
3063 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın