• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SON DAKİKA HABER
PANDEMİNİN 1.YILINDA KAYBETTİKLERİMİZİ ANDIK ve TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK
 Covid-19 pandemisinin birinci yılında, 
Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Devrimci Sağlık-İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri ve TÜMRAD-DER’in çağrısıyla İstanbul’da ortak bir saygı duruşu ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
11 Mart 2021, Perşembe günü 12.30’da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi (Okmeydanı EAH) yeni bina önünde yapılan etkinliğe çağrıcı kurumların yönetim kurulu üyeleri, sağlık alanından emek meslek örgütü temsilcileri katılırken çok sayıda demokratik kitle örgütü, sendika ve siyasi parti de destek verdi. Pandemide hayatını kaybeden ilk hekim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu, Milletvekilleri Dr. Ali Şeker, Oya Ersoy ve Musa Piroğlu da etkinliğe katılan, destek veren isimler arasındaydı.

“Eksik, Yanlış, Tutarsız Politikalar, ‘Başarı Hikayesi Uğruna Yitirilen Hayatlar… Sevgi, Özlem, Yas ve Öfke!” pankartının açıldığı etkinlikte, Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının fotoğrafları ve karanfiller taşındı.
Etkinlikte açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk şunları söyledi: “Pandeminin birinci yılında, kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, yurttaşlarımızı anmak için buradayız. 2019’un sonunda Çin’den çıkan Covid-19 virüsü bütün dünyaya yayıldı; 11 Mart 2020’de DSÖ pandemi olarak ilan etti. Aynı gün Türkiye’de de ilk vakanın tespit edildiği açıklandı. O günden bu yana 1 yıl geçti. Şairin ‘Günler ağır, günler ölüm haberleriyle geliyor’ dediği gibi, 365 gün her gün ölüm haberleriyle uyandık. Arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı, yurttaşlarımızı kaybettik. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 385 sağlık çalışanını ve bakanlık açıklamasına göre 30 bine yakın yurttaşımızı kaybettik, ki gerçek rakamın bunun 3 katı olduğunu biliyoruz. Onlar birer eş, onlar birer anne, baba, onlar arkadaş, yoldaş, iş arkadaşımızdı. Onları sevgiyle saygıyla, özlemle, yasla ve öfkeyle anmak için hepinizi saygı duruşuna davet ediyorum.”
Dr. Osman Öztürk etkinliğe katılan, destek veren tüm kurumlara tek tek teşekkür ettikten sonra çağrıcı kurumlar adına konuşmalar yapıldı.

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. A. Tarık İşmen, İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Pınar Özcan, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Necati Bozkurt, TÜMRAD-DER Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu, SES Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak, DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun konuşmaları ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da bir konuşma gerçekleştirdi ve şunları söyledi:
“Bir yıldır üzgünüz, yastayız ve bir o kadar da öfkeliyiz. Resmi rakamlarla 385 sağlık çalışanımızı, 30 binin üzerinde insanımızı yitirdik. Resmi olmayan rakamların bunun 3 katı olduğunu biliyoruz; yani Covid-19 pandemisinde yitirdiklerimizin sayısı 100 bine ulaştı. Önlenebilir bir hastalıktan kaybettik insanlarımızı. Neoliberal ve patriyarkal kapitalizmin döşediği taşlarla dünyayı tahrip ederek bizi bugüne getirdiler ve Covid-19 her zaman olduğu gibi bir işçi sınıfı hastalığı oldu. Bugün birinci yıl değerlendirmesini paylaşırken çok çarpıcı bir gerçeklik vardı; Yitirdiğimiz hekimlerin 3’te biri işyeri hekimiydi. Bir işçi sınıfı hastalığı olan Covid-19 en çok işçi sağlığı alanında çalışan meslektaşlarımızı vurmuştu. Diğer bir çarpıcı yan ise hastalanan sağlık çalışanlarının 3’te 1’inin şirket hastanelerinde çalışıyor olması. Sonuçta bu bir işçi sınıfı hastalığı, çözüm de bizlerin, emekçilerin ellerinde. Dünyayı daha fazla tahrip etmelerinin önüne geçerek, neoliberal, patriyarkal kapitalizme karşı mücadele ederek bu pandeminin ve bundan sonra olacakların da önüne geçmemiz mümkün. Toplumsal bir dayanışmaya ihtiyacımız var ve toplumsal bir sağlık için olmazsa olmazlarımız demokrasi ve adalet. Yitirdiğimiz tüm insanlarımızı, tüm meslektaşlarımızı sağlık çalışanlarını saygıyla anıyoruz, onları yüreğimizde, mücadelemizde taşıyacağız.”

Yapılan konuşmaların ardından kurumlar adına ortak basın metnini İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün Pandemiyi ilan ettiği ve Türkiye’de ilk COVİD-19 vakasının açıklandığı günden bu yana bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde salgın mücadelesinin en ön safında yer alan dört yüze yakın sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Toplam ölüm sayısı ise Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile 30 bine yaklaştı. (Belediyelerin elinde bulunan ölüm sayıları gerçek rakamın en az iki, üç katı olduğunu gösteriyor.)
Türkiye gerek vaka gerekse ölüm sayıları açısından salgının bedelini en ağır ödeyen ülkeler arasında. Özellikle COVİD-19’un bir tsunami gibi vurduğu ilk haftalarda ve en ağır seyrettiği Kasım-Aralık aylarında büyük trajediler yaşandı. Yoğun bakım yatakları dolup taştı, ağır hastalar bile hastanelerde yer bulamadı, hastalar hastanelere ulaşamazken ambulanslar hasta taşımaya yetişemedi.

Geçtiğimiz bir yılda sadece sağlığımızı değil, işimizi, aşımızı, gelirimizi de kaybettik. Büyük şirketlerin vergi borçlarını sıfırlayan siyasi iktidar halkın bu süreçteki sıkıntılarını, sorunlarını görmezden geldi; işçileri kısa çalışma ödeneğine, esnafı iflasa mahkum etti.

Bizi yönetenler bütün bu yaşananlarda tek suçlunun 2019 yılı sonunda Vuhan’da ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan SARS-CoV-2 isimli bir virüs olduğuna inanmamızı bekliyorlar.
Peki ya; salgına hazırlıksız yakalananlar? Sağlık çalışanlarına maske ve eldiven bile temin edemeyenler? Vatandaşlara üç beş maskeyi dağıtmayı beceremeyenler? Alınmayan tedbirler, eksik, yanlış, tutarsız politikalar?
Peki ya; şeffaflıktan ve toplum katılımından uzak salgın politikaları? Aylarca vaka sayılarını bile açıklamayan, gerçek ölüm sayılarını gizleyenler? Hala daha yeterli miktarda aşı temin edemeyip yaygın ve etkili aşılama yapamayanlar?
Peki ya; Mayıs ayında (ve bugün gene) erkenden “normalleşme” kararı alanlar? Yangından mal kaçırır gibi AVM’leri açmakta acele edenler? Bütün çağrılarımıza rağmen “tam kapanma”dan inatla kaçınanlar?
Peki ya; gasilhanelerin dolup taştığı günlerde bile “Çarklar Dönecek, Üretim Sürecek!” ısrarını sürdürenler? İnsanları hastalıkla açlık arasında seçim yapmaya zorlayanlar? Salgını toplumsal muhalefetin sesini kısmak için bahane olarak kullanıp lebaleb dolu salonlarda parti kongrelerini yapanlar?
Peki ya; aklın ve bilimin ışığında bir SALGIN yönetimi yerine ALGI yönetimini tercih edenler? Gerekli önlemleri almayıp “Maske-Mesafe-Hiyen” tekerlemesiyle sorumluluğu vatandaşlara yıkanlar? Bütün anlattıkları KOCA bir yalandan ibaret olanlar?
Milyonlarca insanımızın hastalanıp on binlerce insanımızın ölümüne yol açanın sadece 0,125 mikron çapında, tek zincirli, zarflı bir RNA virüs olmadığını biliyoruz.
Türkiye’nin bu süreçte bu kadar ağır bedel ödemesinin ve hala ödüyor olmasının sorumlusu on binlerce yurttaşımızın hayatına mal olan COVİD-19 pandemisinden “başarı hikayesi” çıkarmaya, salgından siyasi rant sağlamaya çalışan AKP zihniyetidir. Geçtiğimiz bir yılda yaşananlar göstermektedir ki, Türkiye’de salgınla mücadelenin ön koşulu bu zihniyetle mücadeleden geçmektedir.
Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla COVİD-19 nedeniyle kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarımızı, bütün yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz.
Anıları her zaman bizimle birlikte olacak.
Sevgi Özlem Yas ve Öfke!”

BASIN AÇIKLAMASI TAM METNİ

FOX HABERANKARA
Ankara Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin çağrısı ile yapılan Anma Toplantısı ve Basın Açıklamasına Genel Başkan Yardımcımız Ali İPEKLİ katılarak derneğimizin görüşlerini dile getirmiştir.

Anayurt Gazetesi haberi için tıklayınız.

SAMSUN 
Samsun Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin çağrısı ile Samsun Tabip Odası'ndayapılan Anma Toplantısı ve Basın Açıklamasına Samsun İl Başkanımız Remzi KAYA katılarak derneğimizin görüşlerini dile getirmiştir.İZMİR
İzmir Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin çağrısı ile yapılan Anma Toplantısı ve Basın Açıklamasına İzmir İl Başkanımız Ertuğrul ÖZARSLAN katılarak derneğimizin görüşlerini dile getirmiştir.İZ Gazetesi Haberi için tıklayınız

D
İYARBAKIR
Diyarbakır Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin çağrısı ile yapılan Anma Toplantısı ve Basın Açıklaması'nda sağlık emekçilerinin talepleri dile getirilmiştir.

SPUTNİKNEWS Haber

  
188 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın