• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SON DAKİKA HABER
SKOPİ İLE İLGİLİ MAHKEME KARARI: SKOPİ RADYOLOJİ TEKNİKERİNİN GÖREVİ OLMAKTAN ÇIKTI.

SKOPİ İLE İLGİLİ SON DURUM: '' Skopi, Nükleer Tıp ve Kontrast Madde verme iş ve işlemleri Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerlerinin Görevi olmaktan çıkmıştır. 

Daha önce Genel Sağlık İş Sendikası ve SES ( Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu'na götürmüş ve üst kurul 

22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik"in Ek-Tinde yer alan "Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümde

f) Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

g) Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.    maddelerini İPTAL etmiş ve karar düzeltme için DANIŞTAY 10. Daire'ye dosyayı göndermişti. 

Genel Sağlık İş'in dosyasını karara bağlayan Danıştay 10. Daire aşağıdaki gerekçe ile  skopi ve radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar vermiştir.

“…Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen hükmünde “her türlü radyografileri yapmak” röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, “uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler”in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in “Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”

Kararın hayırlı olmasını diler, Genel Sağlık iş sendikasına teşekkür ederiz.

Danıştay Onuncu Dairesi Kararı için tıklayınız

KARARIN UYGULANMASI İÇİN HASTANEYE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ


DERNEĞİMİZİN KARAR İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ TIKLAYINIZ

Danıştay Kararı ile ilgili değerlendirme

  
3297 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın