• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SON DAKİKA HABER
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 141.MADDE'NİN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ TÜMRAD-DER AÇIKLAMASI


24.03.2021 Tarihli 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKLE ilgili

TÜMRAD-DER’İN AÇIKLAMASIDIR

 Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yer alan 3739 sayılı kararda belirtilen Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak değişiklik yapılarak Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Görev ve Yetkilerini düzenleyen 141.Madde yürürlükten KALDIRILMIŞTIR.

Sağlık Bakanlığı ‘Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliği 22.05.2014 Tarih 29007 no'lu Resmi Gazete'de yayımlamıştı. Söz konusu yönetmelikte Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri yerine yaptığı iş ve işlem ile eğitimleri aynı olan Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri Görev Tanımı belirlenmiş ancak Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 141. Madde hükümsüz kılınmadığı için birbiri ile çelişen bir durum söz konusu olmuştu. Bu açıdan baktığımızda Cumhurbaşkanlığınca 7 yıl sonra bu konunun fark edilmesi ve bununla ilgili kararın alınmış olması geç olsa da yerinde bir karardır.

 22.05.2014 Tarih 29007 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanan

Tıbbi görüntüleme (Radyoloji) Teknisyeni/Teknikeri Görev ve Yetkileri

a) Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.

b) Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir.

Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.

c) Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.

ç) Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesi yapar.

d) Film banyo/baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar.

e) Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesinde görev alır.

f) Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

g) Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.

Bu şekilde düzenlemiş ancak (f) ve (g) maddeleri geçtiğimiz günlerde DANIŞTAY 10. Daire tarafından 2020/1123 Esas ve 2020/4632 sayılı Kararı ile  İPTAL edilmiştir.

 Bu yönüyle baktığımızda Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan YTKİY 141.Maddenin kaldırılmış olması doğru bir karar olup mevcut sorunu çözmemiştir. Özellikle Skopi ve İV kontrast Madde Uygulamaları ile ilgili belirsizlik devam etmektedir. Ancak şu bilinmelidir ki Skopi Uygulamaları ve Kontrast Madde Uygulamaları yürürlükten kaldırılan YTKİY Madde 141.’de de Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerlerinin görevi değildi, yukarıda belirtilen 2014 yılında çıkarılan yönetmelikte de son iki maddesi İPTAL edildiği için Radyoloji Teknisyenleri/teknikerleri veya yeni adıyla Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerinin GÖREVİ DEĞİLDİR.

Sağlık Bakanlığı’nın bu belirsizliğe ve kafa karışıklığına son vermesi, hastaların ve sağlık kurumlarının mağdur olmaması için ACİL DURUM DEĞERLENDİRMESİ yapması daha önceki açıklamamızda da ifade ettiğimiz üzere konunun muhatabı olan STK’larla konuyu gündeme alarak çözüme kavuşturması elzem bir GEREKLİLİKTİR.

Mevcut durumda kaotik bir durum söz konusu olup sağlık kurum ve kuruluşlarında meydana gelecek her bir mağduriyetin sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu belirtmek isteriz.

Başta üyelerimiz ve meslektaşlarımız olmak üzere kamuoyuna önemle duyumuzdur.


TÜMRAD-DER YÖNETİM KURULUTÜMRAD-DER AÇIKLAMASI METNİ İNDİR>>>

  
1350 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın