• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://plus.google.com/tumradder@gmail.com/posts
  • https://twitter.com/TumradDernegi
Web Sitesi Üyelik Girişi
DERNEK ÜYELİK FORMU

DERNEK ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Mareşal Fevzi Çakmak 1.Sok. Kaya İş Merkezi K.3 No.16
Şirinevler-Bahçelievler/İST

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI

ANASAYFA12 Mayıs 2005 yılında Kocaeli'de Körfez Radyoloji Teknisyenleri Derneği (KORAD-DER) olarak kurulan ve 2006 yılında adını TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ ve TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD-DER) olarak değiştiren derneğimizin merkezi 10 Nisan 2011 tarihinde yaptılan 3. Olağan Genel Kurul Kararıyla İSTANBUL'a alınması kararlaştırılmıştır. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Dernekler Müdürlüğü'ne yapılan tüzük değişikliği ve yer değişikliği talepleri olumlu bulunarak Kocaeli Valiliği İl Dernekler Müdürülüğü'nün 24.05.2011 tarih 4652 sayılı yazı ile TÜMRAD-DER RESMEN İSTANBUL'a taşınmış oldu.
Yataklı sağlık kurum/kuruluşlarında icap nöbetlerinde, bazı hastanelerde yeterli sayıda şoför bulunmadığı, acil servise davet edilen sağlık/yardımcı sağlık personelinin evlerinden alınıp acil müdahaleden sonra tekrar evlerine bırakılamadığı, icap nöbetçisinin hastaneye geliş ve hastaneden dönüşlerinde kendi imkânlarını kullandıkları, bu nedenle acil davete icabet eden personele yol gideri veya yakıt ücreti olarak herhangi bir ödeme yapılıp yapılamayacağı, ödeme yapılabilecek ise usul ve esasların uygulanmasına ilişkin hususlara açıklık getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
25.05.2011
23.05.2011
21.01.2010 tarih ve 5947 Sayılı ’Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9’uncu maddesi ile 3153 Sayılı ’ Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkındaki Kanun’a eklenen EK-1 maddesi gereğince tarafınızdan hazırlanan ’Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon İle Doz Aşımında Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik Taslağı’’ na ilişkin 28 Nisan 2011 tarih 035983 sayılı yazısı derneğimizden görüş istenmiştir.
Mesleki Eğitim Seminerlerimize 256’sı radyoloji teknisyeni/teknikeri olmak üzere 296 kişi katılmıştır. 7 firma toplantımızda stand kurarak toplantılarımızın daha renkli geçmesine katkı sunmuştur. Daima Resort Otel’de daha önceden rezerve ettiğimiz odalarımızın tamamının dolması nedeniyle yan taraftaki Limak Limra Otel’den de 40 oda alınmıştır. Galatalı Türizm Acentası ile beraber misafirlerimizin sorunsuz bir şekilde kayıt masasında fazla beklemeden odalarına yerleşmeleri için azami gayret sarfedilmiş, meslektaşlarımızın ve misafirlerimizin sorunsuz bir şekilde konaklamaları sağlanmıştır. Ayrıca meslektaşlarımızın ve misafirlerimizin Antalya otogarı ve havaalanında fazla beklememeleri için dernek tarafından ek servis imkanı sağlanmıştır.
23.05.2011
21.05.2011
Sağlık Bakanlığının 21.01.2010 tarihli ve 5947 sayılı ''Üniversite ve Sağlık Personelinin TAM GÜN Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un 9. Maddesi ile 3153 Sayılı Radyoloji Kanunu'na EK bir madde konularak çalışma sürelerimiz haftalık 35 saate çıkarılmıştır. Aynı kanunda Sağlık Bakanlığı'nın bir yönetmelik çıkararacağından bahsetmektedir .Sağlık Bakanlığınca ''İYONLAYICI RADYASYON KAYNAKLARIYLA ÇALIŞAN PERSONELİNRADYASYON DOZ LİMİTLERİ İLE DOZAŞIMINDA ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK'' taslağı 28.04.2011 tarih 35983 sayılı yazı ile derneğimizden GÖRÜŞ istenmiştir.
Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile Radyoloji Teknisyenlerine yönelik hazırlanan MR Fizik Uygulamaları Toplantısı 28 Mayıs 2011 tarihinde Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır. KATILIM ÜCRETSİZDİR..
20.05.2011
17.05.2011
Son günlerde basında çıkan haberlerde Şanlıurfa ilinde Sağlık Mensupları Derneği (SADER) adında bir dernek tarafından ‘’Radyoloji Teknisyenliği, Tıbbi Sekreterlik ve Diş Teknisyenliği’’ konularında Kursların açıldığı ve söz konusu derneğin başkanın gazetelere yansıyan demeçlerinde verilecek belgenin ‘’4 yıllık liseye eşdeğer ‘’olduğu şeklindedir.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkez Avukatı ve aynı zamanda derneğimizinde avukatlığını yapan Av. Öztürk TÜRKDOĞAN'ın Bitlis Tatvan İlçe Hastanesinde çalışan radyoloji teknikeri Haluk ÇELEBİ adına açtığı emsal davada VAN İDARE MAHKEMESİ tarafından 7 saate DUR! dedi.
08.05.2011
22.04.2011
Derneğimizin Ahmet KUMAŞ Hocamızın Koordinatörlüğünde 12 Mayıs 2009 tarihinde başlattıp 04 Temmuz 2010 tarihinde tamamladığımız RADYOLOJİ TEKNİSYEN ve TEKNİKERLERİNE YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM VE KARİYER PROJESİ ( RAD-GEKAP) kitaplaştırıldı. Murat Kitabevinde 1000 adet olarak basılan kitap isteyen meslektaşlarımıza ÜCRETSİZ olarak gönderilecektir. Kitap isteyen meslektaşlarımız KİTAP İSTEK FORMUNU eksiksiz doldurarak, (Ad-soyad Adres ve Telf no) göndermeleri halinde kitap ÜCRETSİZ olarak adreslerine gönderilecektir.
Radyoloji Ünitelerinde film banyosu sonucunda ortaya çıkan solüsyonların ve atıkların ve adli yönden saklanma süresi dolmuş direk grafi filmlerinin nasıl, ne şekilde imha edileceğine ilişkin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Genelge yayımlandı. İlgili genelgede Çevre ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin yayımlanan yönetmeliğine atıfta bulunularak bu solusyonları kanalizasyona vermek süretiyle bertaraf eden kurumlar ve kişiler hakkında 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngürülmektedir.
18.04.2011
17.04.2011
Diploması veya meslek belgesi olmadan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 500 güne kadar adli para cezası verilecek. Yardımcı personel, çalıştığı alanla ilgili 1 yıl içerisinde eğitim alacak. Eğitimin ardından açılacak sınavda başarılı olan yardımcı personelin işlerine devam etmeleri sağlanacak.
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 30 Mart 2011 tarih ve 2011/23 sayılı genelgede Aylık Mahsuplaşma ile ilgili hükümlere yer verildi. Genelge, 4924 sayılı yasaya bağlı çalışan 15 Bin sözleşmeli personel ile vekil ebe hemşirelerin ek ödemede aylık mahsuplaşmadan yararlandırılmaması ve personellerin ücretsiz izin ve askerlik durumunda ek ödemede aylık mahsuplaşma hakkından faydalandırılmamasını öngörmektedir.
07.04.2011
31.03.2011
Bir süre önce Bolu Gerede İlçe Hastanesinde -Türkiye'de ''Mobbing'' ile ilgili açılan ilk dava olma özelliğine sahip- kazanılan dava ile ilgili SES GENEL MERKEZ AÇIKLAMASI Bir süre önce iş kolumuzda ilk psikolojik taciz “Mobbing” davasını açarak idareyi tazminata mahkûm ettirmiştik. Sendikamızın konuyu sürekli olarak gündemde tutması ve mahkemelere taşıması sonucu bir “Farkında” lık yaratmaya çalışmıştık. İşyerlerinde Psikolojik Taciz “mobbing” mağduru onlarca kişi sendikamıza başvurarak ne yapması gerektiğini öğrenmeye çalışıyordu. Bütün bu gelişmelerden sonra 19.Mart 2011 cumartesi günü Başbakanlık konu ile ilgili bir genelge yayımladı.
Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanılan ve Sağlık Bakanlığında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı.
27.03.2011
27.03.2011
Güvencesiz-Esnek Çalıştırmaya, Taşeronlaştırmaya, Sendikasızlaştırmaya Karşı Direnenler, Mücadele Edenler Olarak Bu Süreci Bilinç ve Dayanışmayla Donatmak Amacıyla Ortak Talepleri Haykırmak İçin Yeni Bir Adım Daha Atıyor, 20 emek ve meslek örgütü 3 Nisan’da Ankara’da Buluşuyoruz. dedi. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, Dev Sağlık-İş, Nakliyat-İş, Limter-İş, Sine-Sen, Dev Maden-Sen, Sosyal-İş, Emekli-Sen, Basın-İş; Türk-İş’e bağlı Petrol-İş, Hava-İş, Tek Gıda-İş, Belediye-İş, TÜMTİS, Deri-İş; KESK’e bağlı Eğitim-Sen, SES, Haber-Sen; Türk Tabipleri Birliği ve Enerji-Sen bugün (18 Mart) Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde bir basın açıklaması yaparak güvencesizleştirmeye ve taşeron sistemine karşı 3 Nisan’da Ankara’da bir miting yapacaklarını duyurdu. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Spor-Sen de bu süreci desteklediklerini bildirdi.
Radyoloji teknisyenliği/teknikerliği mesleği için yıllardır gece-gündüz demeden araştıran ve yazan hocamız Ahmet KUMAŞ, meslekteki 40 yıla aşkın bilgi ve birikimlerini meslektaşlarımızla buluşturan son 3 eseri yayınlandı. Ahmet KUMAŞ Hocamızın kitapları Sağlık Meslek Liselerinde ders kitabı olarak kullanılabileceği her meslektaşımızın elinde bulunması gereken eşsiz kanaklardır. Ahmet Kumaş Hocamızın kitaplarını istemek ve iletişim bilgileri için devamı tıklayınız.
26.03.2011
23.03.2011
Radyolojide çalışma saatlerini artıran TAMGÜN Yasası CHP tarafından İptal istemi ile Anayasa Mahkemesine götürülmüş ancak Anayasa Mahkemesi radyolojide çalışma saatlerini 35 saat olarak düzenleyen maddeyi iptal etmemişti. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı için devamı tıklayınız.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Safiye ŞAHİN'in ACİL FARKI ile ilgili hukuk savaşı zaferle sonuçlandı.
23.03.2011
23.03.2011
... 23 ...


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam106
Toplam Ziyaret1169410
ETKİNLİKLER
YAYINLARIMIZ

Serdar'ın Köşesi
Facebook Grubumuz