• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
Web Sitesi Üyelik Girişi
DERNEK ÜYELİK FORMU

DERNEK ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Mareşal Fevzi Çakmak 1.Sok. Kaya İş Merkezi K.3 No.16
Şirinevler-Bahçelievler/İST

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ

ANASAYFA

Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu ( Danıştay Yüksek Mahkemesi)'nin bir kaç gün önce verdiği KARAR radyoloji çalışanları açısından büyük önem taşımaktadır.
06.10.2007 günlü Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Doz limitleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2007 günlü 21025 sayılı genelgesine göre mesai saatleri haftalık 25 saatten 45 saate çıkarılmıştı. İlgili genelgenin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile sendikalar ve derneğimiz Danıştay’a dava açmıştı. Dava devam ederken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 01.05.2008 gün ve 2008/417 YD itiraz no sayılı kararı ile genelgenin yürütmesi durdurulmuştu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri genel Müdürlüğü’nün 07.08.2008 tarih ve 30218 sayılı yazısı ile mesai saatleri tekrar haftalık 25 saate düşürülmüştü.
03.08.2011
27.07.2011
İzmir Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve derneğimizin İzmir İl Temsilcisi Ertuğrul Özarslan'ın 7 Saate ilişkin açtığı dava zaferle sonuçlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de bu dönem görev yapacak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri belirlendi. 25 üyeden oluşan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda bu dönem 16 tıp doktoru, 3 eczacı, 3 dişhekimi, 2 sendikacı ve bir hemşire yer alıyor.
25.07.2011
16.07.2011
Dozimetri servislerinin uygunluk ölçütleri, belgelendirilmesi ve çalışma koşullarının düzenlemesine ilişkin usul esaslar yürürlüğe girmiştir.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sözleşmeli sağlık personelinin, bakanlığın taşra teşkilatındaki hizmet birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre çalıştırılacağı bildirildi.Açıklamaya göre, 723 diş tabibi ve 190 eczacı pozisyonuna noter tarafından kurayla; biyolog, diyetisyen, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, ebe, hemşire, sağlık teknikeri, sağlık memuru gibi 16 bin 662 pozisyona ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi yerleştirmeyle sözleşmeli personel alınacak.
14.07.2011
14.07.2011
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmelikte radyasyon çalışanları yine Riskli Birimler arasında sayılmadı.
Derneğimiz, tüm üyelerimize kimlik kartı yapma kararı almıştır. Üye kimlik kartı isteyen meslektaşlarımızın acilen elektronik ortamda veya posta yoluyla fotoğraf göndermeleri gerekmektedir. Üyelerimizin adını, soyadını, T.C kimlik no, adres bilgileri ve çalıştığı kurum adı ve telefon no bilgileriyle birlikte 2 adet fotoğrafı(vesikalık) derneğe ulaştırmaları yeterlidir.
06.07.2011
23.06.2011
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Radyoloji Teknisyenleri Derneği (GÜNRAD-DER) aldığı karar ile TÜMRAD-DER'le birleşme kararı almıştır. TÜMRAD-DER çatısı altında gerçeleşen birleşme ile mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından büyük önem arzetmektedir.
Sayın Üyelerimiz, Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde en önemli sorunlardan birisi dernek aidatlarının toplanamamasıdır. Bu nedenle dernekler etkili bir şekilde faaliyet yürütememektedirler. Mobil Aidat yoluyla SMS yoluyla dernek aidatlarının toplanabilmesi derneğimize de rahat bir nefes aldıracaktır. Dernek giderlerinin karşılanması için düzenli bir gelire kavuşuyor olması TÜMRAD-DER'in daha etkili faaliyetler yürütmesini sağlayacaktır. MOBİL AİDAT yoluyla dernek aidatı için banka kuruklarında beklemenize gerek yok. Telefonunuza gelen SMS'e EVET diyerek 8071'e göndermeniz halinde otomatik talimat vermiş olacaksınız.
22.06.2011
22.06.2011
Kadroya Geçişte Süreç Nasıl İşleyecek? Kadro Kararnamesi Ne Getirdi Kadro Geçişte Süreç Nasıl İşleyecek? KHK Ne Getirdi Sözleşmeli personele kadro verilmesine dair Devlet Memurlar Kanununun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 04.06.2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Muğla Temsilciliğimiz Bodrum Devlet Hastanesi'nde personel eksikliği , röntgen odalarındaki havalandırmalar , kumanda konsolün bulunduğu paravanlar ve radyoloji teknisyenlerinin acil farkı almaması ile ilgili yaptığı girişimler sonucunda sorunların büyük bir kısmı çözüldü.
04.06.2011
03.06.2011
Mersin İl Temsilcimiz Hüseyin SALGUR tarafından organize edilen TÜMRAD-DER-MERSİN BULUŞMASI’na meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Dernek Genel Başkanımız Heybet ASLANOĞLU ve Genel Eğitim Sekreterimiz Durmuş ŞAHİN’in katılımı ile Mersin İl Temsilciğimiz ile birlikte Mersin ve Erdimli İlçesindeki hastaneler ziyaret edilerek meslektaşlarımızın sorunları yerinde görüldü ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Aynı gün saat: 15:00’de Mersin Devlet Hastanesi Toplantı Salonu’nda yapılacak radyoloji teknisyenleri toplantısına davet edildi.
Derneğimizin Şanlıurfa ilindeki kısa adı SADER olan Sağlık Mensupları Derneği'nin SODES projesi kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı Desteklenen Meslek Edindirme Kursları çerçevesinde Radyoloji Teknisyenliği ile ilgili kurs düzenleme girişimleri nedeniyle derneğimizin yaptığı girişimler ve yazışmalar sonuç vermiştir. Söz konusu haberler ve derneğimize gelen ihbarlar üzerine derneğimiz Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Urfa Valiliği ile gerekli yazışmaları ve görüşmeleri yaparak söz konusu derneğin faaliyetleri kapsamında bulunan RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ KURSU faaliyetinin sonlandırılmasını talep etmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müffettişlerin görevlendirilmesini ve konuyu araştırmaları istemiştir.
29.05.2011
25.05.2011
12 Mayıs 2005 yılında Kocaeli'de Körfez Radyoloji Teknisyenleri Derneği (KORAD-DER) olarak kurulan ve 2006 yılında adını TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ ve TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD-DER) olarak değiştiren derneğimizin merkezi 10 Nisan 2011 tarihinde yaptılan 3. Olağan Genel Kurul Kararıyla İSTANBUL'a alınması kararlaştırılmıştır. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Dernekler Müdürlüğü'ne yapılan tüzük değişikliği ve yer değişikliği talepleri olumlu bulunarak Kocaeli Valiliği İl Dernekler Müdürülüğü'nün 24.05.2011 tarih 4652 sayılı yazı ile TÜMRAD-DER RESMEN İSTANBUL'a taşınmış oldu.
Yataklı sağlık kurum/kuruluşlarında icap nöbetlerinde, bazı hastanelerde yeterli sayıda şoför bulunmadığı, acil servise davet edilen sağlık/yardımcı sağlık personelinin evlerinden alınıp acil müdahaleden sonra tekrar evlerine bırakılamadığı, icap nöbetçisinin hastaneye geliş ve hastaneden dönüşlerinde kendi imkânlarını kullandıkları, bu nedenle acil davete icabet eden personele yol gideri veya yakıt ücreti olarak herhangi bir ödeme yapılıp yapılamayacağı, ödeme yapılabilecek ise usul ve esasların uygulanmasına ilişkin hususlara açıklık getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
25.05.2011
23.05.2011
21.01.2010 tarih ve 5947 Sayılı ’Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9’uncu maddesi ile 3153 Sayılı ’ Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkındaki Kanun’a eklenen EK-1 maddesi gereğince tarafınızdan hazırlanan ’Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon İle Doz Aşımında Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik Taslağı’’ na ilişkin 28 Nisan 2011 tarih 035983 sayılı yazısı derneğimizden görüş istenmiştir.
Mesleki Eğitim Seminerlerimize 256’sı radyoloji teknisyeni/teknikeri olmak üzere 296 kişi katılmıştır. 7 firma toplantımızda stand kurarak toplantılarımızın daha renkli geçmesine katkı sunmuştur. Daima Resort Otel’de daha önceden rezerve ettiğimiz odalarımızın tamamının dolması nedeniyle yan taraftaki Limak Limra Otel’den de 40 oda alınmıştır. Galatalı Türizm Acentası ile beraber misafirlerimizin sorunsuz bir şekilde kayıt masasında fazla beklemeden odalarına yerleşmeleri için azami gayret sarfedilmiş, meslektaşlarımızın ve misafirlerimizin sorunsuz bir şekilde konaklamaları sağlanmıştır. Ayrıca meslektaşlarımızın ve misafirlerimizin Antalya otogarı ve havaalanında fazla beklememeleri için dernek tarafından ek servis imkanı sağlanmıştır.
23.05.2011
21.05.2011
... 25 ...