• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SON DAKİKA HABER
SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ

Kadroya Geçişte Süreç Nasıl İşleyecek? Kadro Kararnamesi Ne Getirdi

Kadro Geçişte Süreç Nasıl İşleyecek? KHK Ne Getirdi

Sözleşmeli personele kadro verilmesine dair Devlet Memurlar Kanununun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 04.06.2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu KHK ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 1. madde ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelden maddenin yürürlüğe girdiği 04.06.2011 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edenlerin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kadroya geçirilmesine karar verilmiştir.

 Kadroya geçirilecek sözleşmeli personel için herhangi bir hizmet yılı şartının öngörülmediği mezkûr KHK hükmünde aşağıdaki hususlara yer verilmektedir.

 1. 4/B ve 4924'lü sözleşmeli personel pozisyonlarında 04 Haziran 2011 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve devlet memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde aranan genel şartları taşıyanlardanotuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

2. Bu maddenin yürürlüğe girdiği 04 Haziran 2011 tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılan sözleşmeli personelden yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da bu madde hükmünden yararlanacaktır. Bunlar hakkında yukarıda bahsedilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacaktır.

3. 4/B'li ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelden aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanacaktır.

4. Memur kadrolarına atanan, 4/B ve 4924'lülerin sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir. Bunların sözleşmeli pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacaktır.

5. Memur kadrolarına atanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeyecek, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabına dahil edilecektir.

6. Memur kadrolarına atanan sözleşmeli personelin sözleşmeli pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacaktır.

7. Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.(MEDİHABER)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYİ İNDİR>>>>>>>>

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ İNDİR>>>>>>>

  
5284 kez okundu

Yorumlar

HAYIRLI OLSUN      05/06/2011 00:19

TÜM SÖZLEŞMELI ARKADAŞLARIMIZIN GÖZÜ AYDIN. HAYIRLI OLSUN.
Heybet ASLANOĞLU