• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SON DAKİKA HABER
SAĞLIK BAKANLIĞI NÖBET ÜCRETLERİNİ GERİ İSTİYOR.

% 50 ARTIRIMLI NÖBET ÜCRETLERİNİN GERİ DÖNÜK TALEP EDİLMESİ

İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

657 sayılı Devlet Memurları Toplu Sözleşme hükümlerinde alan ve özellikli birim olarak sayılan ‘’diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri’’ birimlerinde çalışan personelin görevinin sürekli özen ve dikkat gerektirmesi, öte yandan bu birimlerde görevli personelin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi hususlar dikkate alınarak nöbet ücretlerinin %50 artırımlı olarak ödenmesi şeklinde karar alınmıştı.

Özellik Arz Eden Birimlere Hizmet Verenlerin Nöbet Ücreti" maddesinin Danıştay 12. Dairesi’nin 18/04/2019 tarihli ve E:2018/4576- K:2019/2960 sayılı kararıyla, diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödeneceği, bu ücretin ödenebilmesi için bu birimlerde görevlendirilmiş olma koşulunun aranmadığı ve mevzuatta birimlere hizmet verecek şekilde nöbet tutulmasının yeterli olduğu, artırımlı nöbet ücreti ödenmesinde nöbet hizmetinin verildiği birime bakılarak, bu birimlere hizmet veren sağlık personeline %50 oranında artırımlı nöbet ücreti ödenmesi gerektiği  yönünde karar vermiştir.

Ancak geçtiğimiz günlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, toplu sözleşme ile getirilen ve diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis, 112 acil sağlık hizmetleri birimlerinde çalışan personele %50 artırımlı nöbet ücreti verilmesine dair uygulamada önemli bir karar vermişti. Danıştay İDDK, bahsi geçen birimlerde görev yapmayan personele bu birimlere hizmet verdikleri gerekçesiyle %50 artırımlı nöbet ücreti verilmeyeceğine karar vermesi üzerine birçok şehirde sağlık personellerinden geçmiş aylara yönelik geri ödeme bordrolarının hazırlanmaya başlandığı öğrenildi.

KARAR ne HUKUKİDİR ne de AHLAKİDİR

Acil servis için ayrılmış RÖNTGEN ve LABORATUVAR birimlerinin olmaması sağlık çalışanlarının sorunu değil idari bir sorundur.  İdarenin sorumluluğunda olan bir konuda faturanın sağlık çalışanlarına çıkarılması ne ahlakidir ne de hukukidir.  Sağlık kurumlarında bu zor günlerde, zor şartlarda çalışan riskin en yüksek olduğu röntgen, tomografi gibi birimlerde özverili bir şekilde çalışan radyoloji teknisyenlerinden geriye dönük nöbet ücretlerinin istenmesi sahada tam bir hayal kırıklığına neden oldu. Tahminlere göre ortalama 5 Bin Lira ile 10 Bin Lira arasında geri ödeme çıkarılacak olan sağlık çalışanlarının açlık sınırındaki ekonomik durumları göz önüne alındığında bu durumun sağlık çalışanlarını çok sıkıntıya sokacağı açıktır.

Özellikle tek röntgen cihazı olan ilçe hastanelerinde mesai saatleri içerisinde hem poliklinik hem de acil servis hastalarına hizmet veren radyoloji teknisyenleri 17.00-08.00 saatlerinde ve hafta sonları sadece ACİL SERVİS hastalarına hizmet vermektedir. Cihazın Acil servis içerisinde olmaması verilen hizmeti değiştirmediği gibi bu hizmetin Acil servis hizmeti sayılmaması işin özü ile bağdaşmamaktadır.  Nitekim mesai saatleri dışında verilen hizmetin Acil Servis hizmeti olduğuna dair birçok mahkeme kararı olmasına rağmen verilen karar ile meslektaşlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını görmemek/yok saymak ve pandemi sürecinde oldukça yıpranan meslektaşlarımızın motivasyonunu bozmaktan başka bir şeye hizmet etmediği gibi acil servis hastalarının hizmet almasında da aksamalara neden olacaktır.

TÜMRAD-DER olarak Sağlık Bakanlığı’nın yangından mal kaçırırcasına mahkemenin nihai kararını beklemeden 12.03.2021 tarihinde yayınladığı genel yazı ile nöbet ücretlerinin geri dönük talep edilmesini doğru bulmuyoruz ve iptali için dava hazırlıklarımızın tamamlanma aşamasında olduğunu belirtmek istiyoruz.

Ayrıca Yetkili sendikanın kararı ve Sağlık Bakanlığının geriye dönük iade talebi ile ilgili uygulamasını doğru bulup destekleyici açıklamalarda bulunmasını KINIYORUZ. Bir kez daha gerçek yüzünü gösterip çalışanlardan yana değil de idareden yana tavır alan bu sendikal anlayışı da meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları mutlaka tahlil edip değerlendireceklerdir.

TÜMRAD-DER YÖNETİM KURULU Adına

Heybet ASLANOĞLU

Genel Başkan

 SAĞLIK BAKANLIĞININ NÖBET ÜCRETLERİNİ GERİ İADESİ İLE İLGİLİ HUKUK HİZMETLERİ GÖRÜŞ YAZISI YAZISINI tıklayınız>>>    

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ 81 İL VALİLİĞİNE İADELER İLE İLGİLİ YAZISI tıklayınız 

  
791 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın