• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SON DAKİKA HABER
NÖBET ÜCRETLERİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZ

% 50 ARTIRIMLI NÖBET ÜCRETLERİNİN GERİ DÖNÜK TALEP EDİLMESİ  İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

MEVCUT DURUMUN ÖZETİ

657 sayılı Devlet Memurları Toplu Sözleşme hükümlerinde alan ve özellikli birim olarak sayılan ‘’diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri’’ birimlerinde çalışan personelin görevinin sürekli özen ve dikkat gerektirmesi, öte yandan bu birimlerde görevli personelin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi hususlar dikkate alınarak nöbet ücretlerinin %50 artırımlı olarak ödenmesi şeklinde karar alınmıştı.

Özellik Arz Eden Birimlere Hizmet Verenlerin Nöbet Ücreti" maddesinin Danıştay 12. Dairesi’nin 18/04/2019 tarihli ve E:2018/4576- K:2019/2960 sayılı kararıyla, diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödeneceği, bu ücretin ödenebilmesi için bu birimlerde görevlendirilmiş olma koşulunun aranmadığı ve mevzuatta birimlere hizmet verecek şekilde nöbet tutulmasının yeterli olduğu, artırımlı nöbet ücreti ödenmesinde nöbet hizmetinin verildiği birime bakılarak, bu birimlere hizmet veren sağlık personeline %50 oranında artırımlı nöbet ücreti ödenmesi gerektiği  yönünde karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda 18.04.2019 tarihinden itibaren röntgen ve laboratuvar teknisyenlerine nöbet ücretleri %50 oranında artırımlı olarak ödenmeye başlanmıştır.

Ancak Sağlık Bakanlığı Danıştay 12. Daire’nin bu kararına itiraz ederek Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna başvuruda bulunmuş ve geçtiğimiz günlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, toplu sözleşme ile getirilen ve diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis, 112 acil sağlık hizmetleri birimlerinde çalışan personele %50 artırımlı nöbet ücreti verilmesi ile ilgili yukarıda bahsi geçen birimlerde görev yapmayan yani acil servise hizmet verse dahi acil  acil röntgen ve acil laboratuvar birimi olmayan personele verilen %50 artırımlı nöbet ücretinin verilemeyeceğine karar vererek dosyayı tekrar değerlendirmesi için Danıştay 12. Daire’ye geri göndermiştir. Danıştay 12.Daire henüz dosyayı incelememiştir. Dosya hakkında karar vermemiştir. Danıştay 12. Daire ya daha önce verdiği kararında ısrar edecek ya da önceki kararının aksine DİDK kararı doğrultusunda karar verecektir. Kısaca hukuk süreci henüz bitmemiştir.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ise Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden görüş alarak 08.04.2021 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderdiği genel yazı ile DİDK kararını gerekçe göstererek işlem yapılmasını istemiş Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenlerine ödenen %50 artırımlı nöbet ücretlerinin sonlandırılmasına ve geriye dönük hesaplar yapılarak faizi ile birlikte tahsil edilmesi öngören bir yazı yayınlamış ve bu yazı üzerine bir çok hastanede geriye dönük işlem yapılacak 5 bin ile 15 bin arasında borç çıkarılmıştır.

TÜMRAD-DER HUKUK SERVİSİNİN DEĞERLENDİRMESİ

1)      Nihai kararı verecek olan Danıştay 12. Daire olup henüz dosya üzerinde incelemesini tamamlayarak karar vermemiştir. Bu nedenle hukuki süreç devam etmektedir. Sağlık Bakanlığının nihai kararı beklemeden özellikle pandemi sürecinde yoğun ve özverili çalışan röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin takdir beklerken yapılan tebligat geriye yönelik ödemelerin faizi ile birlikte tahsilata başlaması hukuk normlarına uygun olsa da yanlış buluyoruz. Nihai karar çıkıncaya kadar beklemeleri gerekirken yangından mal kaçırırcasına yapılan uygulama ahlaki olmadığı gibi kahraman ilan edilen sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun bozulmasına başta acil hizmetler olmak üzere sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olacaktır.

2)      Sağlık kurumlarında röntgen ve laboratuvar birimlerinin personel, araç gerek ve hizmetlerin kullanımı ve planlaması hastane başhekimliklerinin yetki ve sorumluluğundadır. Teknisyenler ve teknikerler karar verici değildir. Dolayısı ile Acil Röntgen ve Acil Laboratuvar birimleri ile burada çalışacak ekibin oluşturulmaması konusunda bir kusur var ise bu çalışana mal edilemez. Bundan dolayı geriye yönelik işlem yapılarak borç çıkarılamaz. Bu yönüyle yapılan işlem hukuka UYGUN DEĞİLDİR.

3)      Danıştay’ın derneğimizin ve üyelerimizin döner sermaye ödemelerinin özellikli (riskli) birim olarak ödenmesi ile ilgili açtığı davalarda Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay ‘’Acil servise hizmet verdiği süreler için ( 17.00-08.00 ve hafta sonları) döner sermaye hesaplamalarının özellikli (riskli) birim  kat sayısı ile hesaplanmasına’’ hükmetmiştir. Bu bakımdan Danıştay 12. Daire’nin verilen hizmetin acil hizmeti olmadığına karar DİDK kararını kabul etmeyip kendisinin daha önce verdiği kararda direnmesi gerektiğini düşünüyoruz ve öyle olmasını ümit ediyoruz

ÖDEMELER YAPILMALI MI? YAPILMAMALI MI?

Bu konuda derneğimizin Hukuk Bürosu ile yapılan değerlendirme şu şekilde olup nihai karar  ve sorumluluk kişilerde olmak üzere  bu konuda  açıklamamız aşağıdadır

DERNEK olarak Sağlık Bakanlığının 08.04.2021 tarihinde İl valiliklerine gönderdiği Genelgenin yürütmesin durdurulması ve İPTALİ için dava açıyoruz. Genelgenin yürütmesinin durdurulması halinde Sağlık Bakanlığı tahsilattan vazgeçip Danıştay’dan nihai kararın çıkmasını bekleyecektir.

A) ÖDEMEKI:  Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge çerçevesinde tarafınıza çıkarılan borcu ödemek. Borç ödendiğinde sorun kalmıyor.  Ödeme yapmanız halinde ileride Danıştay’ın lehimize karar vermesi durumunda hastaneye ödenen paranın tahsil edilmesi için dava açmanız gerekecektir.

B) ÖDEMEMEK. Tebligat elinize ulaştığında hiçbir işlem yapmamak. Hastane mahkeme kararı olmadan veya icra takibi yapılmadan hiçbir şekilde maaştan kesinti yapamaz. Tarafınıza tebliğ edilen borcu ödememeniz halinde

1)      Hastane tebliğ edilen borç için icraya başvurabilir

2)      Hastane borcun tahsili için sizi mahkemeye verebilir.

3)      Hastane hiçbir işlem yapmadan Danıştay’dan nihai kararın çıkmasını bekler.

İcraya verilmesi veya dava açılması durumunda mağdur kişi nihai karar çıkıncaya kadar işlemin durdurulması için başvuruda bulunabilir. Gerek mahkeme gerekse İcra dairesi her iki durumda da Danıştay 12.Dairenin çıkmasını bekleyecektir. Bu konuda dernek avukatımız üyelerimize her aşamada gerekli hukuki desteği sağlayacaktır.

Danıştay 12 Dairenin önceki verdiği kararında direnmesi ihtimalini güçlü buluyoruz. Kararı lehimize çıkacağı gibi aleyhte olabilir. Aleyhte olursa mevcut borç miktarı ile birlikte bir miktar faiz ile tahsil edilir.

Danıştay kararının bir yıldan önce çıkmasını beklemiyoruz. 2-3 yıl bekleyen birçok dosyanın olduğunu belirtmek isteriz. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda geri adım atmaya zorlamak ive kamuoyu oluşturmak adına derneğimizin düzenleyeceği birçok eylem ve etkinlik olacaktır.Bu süreçte birçok şeyin değişebileceğini göz önünde bulundurmakta yarar vardır.

 

TÜMRAD-DER YÖNETİM KURULU

  
1319 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın