• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ

Faaliyetlerimiz

FAALİYETLERİMİZDEN BAZILARI 
 
11 Kasım 2006: Derneğimiz tarafından Kocaeli’de  AB Yolunda Türkiye’de Radyoloji Gerçeği Sempozyumu düzenlendi. 
Derneğimiz tarafından 1 Eylül-15 Kasım 2007 tarihleri arasında 22 ilde 37 hastanede 707 teknisyen ve teknikerin katıldığı Anket Araştırması yapıldı.  
10-12 Mayıs 2008: Derneğimiz tarafından 1.Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları, Alatimya Otel, Kemer- Antalya’da düzenlenmiştir. 
7 Şubat 2008: Derneğimiz yöneticileri ve üyelerimizden oluşan bir grup Tıbbı Jeoloji Sempozyumunda ‘’Radyasyon ve Sağlık Paneli’’e katıldı. 
14 Nisan 2008: Derneğimiz yöneticileri ve üyelerinden oluşan bir grup TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi’nde inceleme ve gözlemlerde bulundu.
 8 Kasım 2008: Derneğimiz tarafından Dünya Radyoloji Günü’nde Sağlık Bakanlığı’nın önünde Basın Açıklaması yapıldı. Basın Açıklaması sonrasında Sağlık Bakanlığı’na Siyah Çelenk bırakıldı. 
13-15 Kasım 2008: 2. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları Grand Haber Otel, Kemer-Antalya’da yapılmıştır. 
22-23 Aralık 2008: Derneğimizin de katılımıyla, Uludağ Üniversitesi öncülüğünde ‘’Radyolojide Verilen Eğitimde Bir Birlikteliğin Ve Standardizasyonun Sağlanması Çalıştayı’’ Uludağ Maliye Tesisleri’nde yapıldı.  
Harizan 2009: Tam gün yasası ile Radyolojide 7,5 saat çalışmayı öngüren düzenlemeye karşı derneğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlığa iletmek üzere Dilekçe Kampanyası başlattı. 
3 Haziran 2009: Derneğimizin Ankara Temsilciliği tarafından TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Prof. Dr Cevdet ERDÖL ziyaret edildi ve Sayın Erdöl’e radyasyon güvenliği, özlük hakları ve çalışma saatleri ilgili görüşlerimiz içeren bir dosya sunuldu.  
12-27 Haziran 2009: AB Eğitim ve Gençlik Programları Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) projeleri kapsamında ‘’Radyoloji Departmanı Çalışanlarının Eğitimi ve Çalışma Koşulları’’ projesini yürüten Sivas Sağlık Meslek Lisesi öğretmenleri ve projenin sosyal ortağı olarak derneğimizi temsilen 2 üyemiz Çek Cumhuriyeti, Hollanda ve Almanya’da incelemelerde ve gözlemlerde bulundu. 
25 Haziran 2009: Derneğimiz tarafından “Radyolojide Gelişim ve Kariyer Projesi” (RAD-GEKAP) proje başlatılmıştır. Projenin koordinatörlüğünü üyemiz Eğitimci, Araştırmacı-Yazar Ahmet KUMAŞ ‘ın yaptığı proje, 4 Temmuz 2010 tarihinde tamamlanarak ilgili kurumlara iletildi.  
23 Eylül 2009: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Ofisi ( TAIEX) tarafından 21-22 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ‘’İş yerlerinde Radyasyon Maruziyet Riskleri Değerlendirmesi ve Korunma Metodları’’ konulu seminerlere derneğimiz yöneticilerinden ve üyelerinden oluşan 12 kişilik grup katılım sağladı. 
22-25 Ekim 2009: Derneğimiz tarafından 3.Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları Limak Limra Otel, Kemer- Antalya’da düzenlendi. 
16.01.2010: TTB, SES, TÜMRAD-DER ve diğer meslek örgütleriyle beraber TBMM önünde Tam Gün Yasası protesto edildi. 
20.01.2011: Tüm sağlık örgütlerinin itirazına rağmen Tam Gün Yasası TBMM tarafından kabul edildi. 
27.02.2010: Radyoloji Teknisyen ve Teknikerlerine Yönelik Mesleki Gelişim ve Kariyer Projesi (RAD-GEKAP) için bir çok sivil toplum örgütü ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile Ankara Enerji Otel’de yapıldı. 
8-9 Mayıs 2010: Sağlık Çalışanları Platformu tarafından Sağlıkta Haklar ve Sivil Toplum Örgütleri Sempozyumu Aksaray’da yapıldı. 
17-20 Haziran 2010: 4.Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları Nazar Otel, Lara- Antalya’da yapıldı. 
4 Temmuz 2010: Derneğimiz tarafından Ahmet KUMAŞ Hocamızın öncülüğünde hazırlanan RAD-GEKAP projesi tamamlanarak Sağlık Bakanlığı, MEB, YÖK ve TAEK gibi bir çok kuruma ziyaretler yapılarak teslim edildi. Lisans tamamlama ile ilgili görüşmeler ve yazışmalar yaptık. 
8 Kasım 2010:  Dünya Radyoloji Günü’nü kutladık. 
23 Ekim 2010: Sağlık Çalışanları Platformu tarafından Sağlık Çalışanları Meslek Tanımları ve Özlük Hakları Sempozyumu Ankara’da yapıldı. 
Ekim-Kasım 2010: İş-Kur ve bazı STK tarafından çeşitli illerde kısa süreli kurslarla radyoloji teknisyeni yetiştirilmesine karşı derneğimiz ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yaparak işlemin durdurulmasını sağlamıştır.Şanlıurfa ilinde açılan kursun faaliyetleri derneğimiz tarafından durudurulmuştur. 
13 Mart 2011: Derneğimiz, Sağlık Emek ve Meslek Örgütleriyle beraber Ankara’da ‘’Çok Ses, Tek Yürek’’ mitingine katıldı. 
10 Nisan 2011: Derneğimiz Kocaeli West Otel’de yaptığı 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile dernek merkezinin Kocaeli’den İstanbul’a alınmıştır. 
19-20 Nisan 2011: Derneğimiz, TTB, SES ve Dev Sağlık İş  ve sağlık alanındaki diğer emek ve meslek örgütleri ile beraber 2 gün Genel GöREV gerçekleştirdi. 
10-13 Mayıs 2011: 5.Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Seminerleri’miz Daima Resort Otel, Kemer / Antalya’da yapıldı. 
23 Mayıs 2011: Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon İle Doz Aşımında Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik Taslağı’na ilişkin derneğimizin görüşleri Sağlık Bakanlığı’na iletildi. 
25 Ağustos 2011: Sağlık Bakanlığı ziyaret edilerek, meslektaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren dosya iletilmiştir. 
16 Eylül 2011: Genel Başkan Yard. Serdar Bükülmez tarafından Tokat Turhal Devlet Hastanesi personeline ‘’Radyasyon Güvenliği ve Korunma’’ semineri verildi. 
25 Eylül 2011: İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde TÜMRAD-DER Bölgesel Mesleki Eğitim Seminerleri-3 düzenlendi. 
18 Kasım 2011: Ankara Mustafa Kemal SML tarafından düzenlenen 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü etkinliklerine katıldık. 
5 Aralık 2011: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Konferans Salonu’nda TÜMRAD-DER Bölgesel Mesleki Eğitim Seminerleri-4 yapıldı. 
7 Ocak 2012: TÜMRAD-DER Bölgesel Mesleki Eğitim Seminerleri – 5 Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. 
4 Şubat 2012: TÜMRAD-DER Bölgesel Mesleki Eğitim Seminerleri – 6 Eskişehir’de gerçekleştirildi. 
11 Şubat 2012: Derneğimizin çağrısıyla sağlık alanındaki tüm meslek derneklerinin katıldığı toplantıda Sekreteryasını TÜMRAD-DER’in yaptığı Sağlık Çalışanları Platformu kuruldu.   
 
Daha GÜÇLÜ,
Daha ETKİN,
Bir Meslek Örgütü için,
El Ele Verelim, Güçlerimizi Birleştirelim.