• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ

Başkandan Meslektaşlarımıza

Genel Başkan’dan Meslektaşlarımıza,

İnsanlar neden  bir araya gelme bir arada yaşama ihtiyacı duyar? Çünkü insanı doğadaki diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği sosyal bir varlık olmasıdır. İnsanoğlu sosyal bir varlık olduğu içindir ki sevinçlerini, acılarını sorunlarını paylaşmak ister.


Dernekler de sosyalleşmenin kurumsal bir aracıdır. Dernekler, değişik  görüşlerden, düşüncelerden ve çevrelerden olmasına karşın  kişileri aynı  çatı altında buluşturabilmekte, aynı amaç ve hedefler etrafında bu grupları birleştirebilmektedir

Doğaldır ki insanlar (bireysel olarak)  bir çok sorun ve sıkıntısının üstesinden gelemez  sorunlarının çözümü konusunda istenilen düzeyde başarı göstermesi neredeyse imkansız gibi bir şey. Ama bireylerin bir araya gelip, bireyselliklerini aşıp sosyalleştiği ve toplumsallaştığı oranda sorunlarının çözüm bulması olanaklı olur.
Bizler, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Teknisyenleri, meslek hayatımızın ilk gününden beri  sürekli sağlıksız koşullarda çalıştığımızdan, personel eksikliğinden, eski ve bakımsız cihazlarla çalışmaktan....... diye başlayan sorunlardan söz ederiz. Bunun yanında sorunlarımıza ilgisiz kalındığından, sesimizi duyuramamaktan, mesleki kalitenin her geçen gün düştüğünden şikayet ederiz.

Bizlerde bu düşüncedeydik. 2005 yılında KOCAELİ’de  Körfez Radyoloji Teknisyenleri Derneği(KORAD-DER) ’i kurduk. Bugün yolumuza Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) olarak devam ediyoruz

Amacımız; radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi teknisyenliği mesleğini icra eden  meslektaşlarımızı bir çatı altında toplayabilmekti. Amacımız, yıllardır ilgisizliklerinden yakındığımız ilgililere sesimizi duyurabilmek, mesleğimize hak edilen saygınlığı kazandırmak,  optimal kalite standartlarını yakalamak,  meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak ve ilgili kişilere kurumlara iletmek vb... uzar, gider.  

 

Neler yaptık? Derneğimiz kurulduğu günden bugüne geçen süre içerisinde, radyoloji teknisyenlerinin sesi olmaya çalıştı. Türkiye’nin dört bir yanındaki meslektaşlarımıza  ulaşmaya, sorunlarına çözüm bulmaya  çalıştık. Mesleğimizin standartlarını yükseltmek, hızlı gelişen ve değişen radyoteknoloji karşısında meslektaşlarımızın güncel bilgilerle donatılmaları, mesleki bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak amacıyla her yıl düzenli olarak MESLEKİ EĞİTİM SEMİNERLERİ düzenledik. Mesleki sorunlarımızı dile getirmek için 2006 yılında AB yolunda Türkiye’de Radyoloji Gerçeği sempozyumunu gerçekleştirdik.22 ilde meslektaşlarımızın çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını tespit etmek için Anket Araştırması yaptık. Radyoloji eğitiminin lisans düzeyine çıkarılması, mevcut durumdaki meslektaşlarımıza lisans tamamlama hakkı için Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Gelişim ve Kariyer Projesi (RAD-GEKAP) hazırladık.  

Değerli meslektaşlarım elbette yaptıklarımız bunlarla sınırlı değildir.Radyasyonla çalışan  bizlerin çalışma saatlerinin önce 9 saate şimdide 7 saate çıkarılmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu yasa tasarısı gündeme geldiği ilk günden itibaren tavrımızı koyduk.’’ Sağlıksız şartlarda çalışan meslektaşlarımızın çalışma standartları yükseltilmeden, yeterli personel istihdamı yapılmadan sadece çalışma saatlerinde bir değişiklik yapılırsa çok sakıncalı durumlara, bizlerin birer kanser ordusu olması kaçınılmaz olur.’’dedik. Bu amaçla TBMM ‘de bulunan milletvekiline sorunlarımızı ve çıkacak olan yasanın sakıncalarını anlatan  mektuplar gönderdik, görüşmeler yaptık. İmza kampanyaları başlattık. Toplanan dilekçe imza metinlerini Sağlık Bakanlığı’na ve Başbakanlığa ilettik.  

Mesleki sorunlarımızı gündeme getirmek sorunlarımızı yüksek sesle dile getirmek için defalarca basın açıklamaları, eylemler yaptık. Web sitemiz www.tumrad.net  tüm radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri için çok önemli işlev yürütmektedir. Gerek mesleki haberler, gerek se mesleki bilgiler açısından meslektaşlarımız için  önemli bir referans olmuştur.  


Değerli meslektaşım,
Sorunlar çok yolumuz uzun. Yukarıda saydığımız amaç ve hedeflerimize ulaşmamız, sorunlarımıza çözüm bulmamız ancak ancak sizlerden gelecek destekle mümkün olabilmektedir. Bu mesleği icra eden herkes öncelikle şu soruyu kendine sormalıdır.
Halen meslek tanımızın bile yapılmamış olması, bizi temsilen kurumsallaşmış bir meslek örgütümüzün (Meslek Odası) olmaması, daha hala dozimetresiz çalıştırılan binlerce meslektaşımızın olması, bir çok radyoloji ünitesinde mesleğimizi radyoloji ile ilgili hiçbir eğitim almamış kişilerin çalışıyor olması( bu sayı özel sektörde %46, kamu hastanelerinde %32) , çalışma koşullarımızın standartların çok çok gerisinde olmasında benim de sorumluluğum yok mudur?
Öncellikle mesleğimize hakkedilen saygınlığı kazandırmamız gereklidir. Bu mesleği neredeyse sokaktaki insanın bile icra edeceği bir noktaya indirgenmişse bunda bizlere çok büyük sorumluluklar düştüğünü unutmamalıyız.

Gelin birlik olalım. Sesimizi daha gür çıkarmak adına, artık kanserden ölen meslektaşlarımızın olmaması adına gelin birlik olalım, , gelin birlik olalım daha iyi bir gelecek için...

Değerli Meslektaşlarım,

Desteğinize ihtiyacımız var.
Biz toprağa bir tohum attık. Filizlendi fidan oldu. Onu yaşatmak meyve vermesini sağlamak elinizde. onu yaşatmak onu sahiplenmektir. Sorumluluk almaktır. Paylaşmaktır. Mesleğine sahip çıkmaktır.

 

Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. sokakta seyyar satıcılık yapanların bile kurumsal anlamda bağlı bulunduğu bir oda var. Seyyar Satıcılar Odası. Bu tabelayı her gördüğümde ne kadar özülüyorum biliryor musunuz (amacım onları küçümsemek değildir) . Resmi anlamda oturup da pazarlık yapabilen bir meslek odamızın olmayışına özülüyorum, bizim seyyar satıcılar kadar bile örgütlü olmayışımıza...

Bu üzüntümü yüreğinde hissedenler mesleğine sahip çıkanlar gelin birlik olalım.
Nerede çalışıyor olursanız olun, sizi derneğe ve mesleğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Artık tek bir adresimiz olmalı.  Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ilerde de TÜRKİYE RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ ODASI.

Tüm meslektaşlarımı derneğe üye olmaya, derneğe ve sorunlarına sahip çıkmaya davet ediyorum,

İyi bir gelecek için....
Gelin Birlik olalım.
Yarın geç olabilir...


Yorumlar - Yorum Yaz